tekst: Anastazja Grebień, lekarz

Definicja przemocy domowej.

Przemoc domowa to wszelkie formy agresji i nadużyć, które mają miejsce w relacjach intymnych, rodzinnych lub domowych. Może obejmować przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną oraz zaniedbanie. Przemoc domowa może dotyczyć zarówno kobiet, mężczyzn, dzieci, jak i osób starszych. Jest to problem globalny, który dotyka ludzi bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, status społeczny czy narodowość.

Jak rozpoznać przemoc domową.

Rozpoznanie przemocy domowej może być trudne, ponieważ sprawcy często starają się kontrolować swoje ofiary, aby utrzymać swoją władzę i wpływ. Oto kilka znaków, które mogą wskazywać na przemoc domową:

  • Przemoc fizyczna: siniaki, złamania, oparzenia, rany i inne obrażenia, które nie mają wyjaśnienia lub wyjaśnienia są niewiarygodne.
  • Przemoc psychiczna: poniżanie, wyzywanie, groźby, izolowanie od rodziny i przyjaciół, kontrolowanie codziennych działań.
  • Przemoc seksualna: zmuszanie do niechcianych aktów seksualnych, gwałt, wykorzystywanie seksualne.
  • Przemoc ekonomiczna: kontrolowanie finansów, zabranianie pracy, ograniczanie dostępu do pieniędzy, zmuszanie do zadłużenia.
  • Zaniedbanie: brak zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych, takich jak jedzenie, schronienie, opieka medyczna.

Jak pomóc ofiarom przemocy domowej.

Pomoc ofiarom przemocy domowej wymaga delikatności, empatii i konkretnego działania. Oto kroki, które można podjąć:

  • Słuchaj i wspieraj: Jeśli ktoś z Twojego otoczenia sygnalizuje, że doświadcza przemocy, wysłuchaj go bez oceniania i uwierz w jego historię.
  • Zachęcaj do szukania pomocy: Zachęć ofiarę do skontaktowania się z lokalnymi organizacjami wspierającymi ofiary przemocy domowej, takimi jak centra interwencji kryzysowej, schroniska dla ofiar przemocy czy linie pomocy.
  • Zabezpiecz dowody: Pomóż ofierze w zbieraniu dowodów przemocy, takich jak zdjęcia obrażeń, wiadomości tekstowe, e-maile czy notatki.
  • Pomoc medyczna i prawna: Pomóż ofierze w uzyskaniu pomocy medycznej i prawnej. Może to obejmować wizytę u lekarza, zgłoszenie przestępstwa na policję, uzyskanie zakazu zbliżania się.
  • Twórz plan bezpieczeństwa: Pomóż ofierze w opracowaniu planu ucieczki i zapewnienia sobie bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.

Przykład przemocy domowej.

Anna, 34-letnia kobieta, była ofiarą przemocy domowej przez swojego męża. Przez lata doświadczała przemocy fizycznej i psychicznej. Jej mąż kontrolował finanse, uniemożliwiając jej podjęcie pracy, izolował ją od rodziny i przyjaciół, a także regularnie groził jej przemocą.

Pewnego dnia, po kolejnym akcie przemocy, Anna zdecydowała się szukać pomocy. Skontaktowała się z lokalnym centrum interwencji kryzysowej, gdzie otrzymała wsparcie emocjonalne oraz praktyczne porady. Dzięki pomocy pracowników centrum, udało jej się zebrać dowody przemocy, uzyskać zakaz zbliżania się dla męża oraz znaleźć schronienie w bezpiecznym miejscu.

Anna rozpoczęła terapię, która pomogła jej odzyskać pewność siebie i poczucie własnej wartości. Dzięki wsparciu organizacji oraz przyjaciół, Anna zdołała odbudować swoje życie i rozpocząć nowy, bezpieczny rozdział.

Podsumowanie

Przemoc domowa to poważny problem, który wymaga natychmiastowej interwencji. Rozpoznanie przemocy i udzielenie wsparcia ofiarom jest kluczowe dla ich bezpieczeństwa i dobrostanu. Każdy z nas może pomóc, słuchając, wspierając i zachęcając do szukania profesjonalnej pomocy. Przykład Anny pokazuje, że dzięki wsparciu i determinacji, można uwolnić się od przemocowego związku i rozpocząć nowe życie.

Call Now Button