tekst Ada Adamczuk, psycholog, interwent kryzysowy

Afirmacje to pozytywne i konstruktywne wyrażenia, które mają na celu wzmocnienie pozytywnych przekonań, myśli i poczucia własnej wartości. Są to zdania lub frazy, które powtarzamy sobie regularnie, aby wprowadzić pozytywne zmiany w naszym myśleniu i podejściu do życia. Koncepcja ta została po raz pierwszy wprowadzona w latach 20. XX wieku przez francuskiego psychoterapeutę Émile’a Coué. Jego technika, znana jako „Metoda Coué”, polegała na regularnym powtarzaniu pozytywnych wyrażeń, takich jak „Każdego dnia i z każdym dniem czuję się coraz lepiej i lepiej.” Wierzył, że
powtarzanie tych afirmacji może wpływać na podświadomość i pobudzać pozytywne zmiany w naszym zachowaniu i samopoczuciu. Popularność afirmacji wzrosła wraz z rozwojem ruchu rozwoju osobistego, który skupia się na pozytywnym myśleniu, samoakceptacji i zwiększaniu poczucia własnej wartości. Od tego momentu afirmacje stały się powszechnym narzędziem w dziedzinie samorozwoju, psychoterapii, medytacji i innych praktyk związanych z poprawą zdrowia psychicznego. Idea afirmacji opiera się na założeniu, że nasze myśli i przekonania wpływają na nasze działania i doświadczenia życiowe. Powtarzanie pozytywnych wyrażeń pomaga zastąpić negatywne myśli lub przekonania, które mogą ograniczać nasze możliwości i prowadzić do niskiego poczucia własnej wartości. Z czasem, powtarzanie afirmacji może pomóc nam bardziej pozytywnie postrzegać siebie i świat, co wpływa korzystnie na nasze zdrowie psychiczne, emocjonalne i społeczne.
Afirmacje są ściśle powiązane z poczuciem własnej wartości ze względu na sposób, w jaki wpływają na nasze myśli, przekonania i postrzeganie samego siebie. Poczucie własnej wartości odzwierciedla naszą ocenę i postrzeganie siebie jako istotnych, kompetentnych i zasługujących szacunku i miłości. To fundamentalny aspekt naszego zdrowia psychicznego, który wpływa na nasze zachowania, decyzje
i ogólną jakość życia. Kolejnym ważnym aspektem afirmacji jest ich wpływ na emocje. Powtarzanie pozytywnych wyrażeń może wpłynąć na nasze emocje, powodując, że czujemy się
bardziej pozytywnie wobec siebie. Pozytywne emocje, takie jak radość, wdzięczność czy akceptacja, wzmacniają nasze poczucie wartości i zadowolenie z samego siebie. W miarę jak nasze poczucie wartości rośnie, jesteśmy bardziej odporni na krytykę i negatywne opinie innych, ponieważ wiemy, że nasza wartość nie jest zależna od ocen innych osób.
Afirmacje mają także potężny wpływ na nasze zachowanie. Kiedy wierzymy w siebie i czujemy się kompetentni, jesteśmy bardziej skłonni do podejmowania wyzwań i dążenia do osiągania swoich celów. To z kolei może prowadzić do większych sukcesów i osiągnięć, które dalej wzmacniają nasze poczucie wartości. Ważne jest jednak, aby afirmacje były dobrze dobrane i odpowiednio skonstruowane. Powinny być skupione na pozytywnych aspektach, realistyczne i zgodne z naszymi wartościami i przekonaniami. Wprowadzanie pozytywnych afirmacji do codzienności wymaga także regularności i zaangażowania, aby osiągnąć trwałe efekty. Afirmacje stanowią użyteczne narzędzie, które może pomóc nam rozwijać pozytywne podejście do siebie i życia, ale nie zastąpią głębszej pracy nad samopoznaniem, rozwojem osobistym i, w niektórych przypadkach, wsparciem profesjonalnym.

Śliwa, P., & Rytel, J. (2005). Samoocena i poczucie własnej wartości u młodzieży gimnazjalnej. Psychologia Wychowawcza, 48(1), 165-176.
Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), 822-848.
Góralewska-Słońska, A. (2011). Poczucie własnej wartości jako potencjał jednostki. Problemy Profesjologii nr 2, 97-112
Góralewska-Słońska A. (2004). Samoocena, jako czynnik wpływający na efektywność pracy [w:] E. Niedzielski (red.), Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej, problematyka zasobów ludzkich, s. 261.

Call Now Button