tekst: Natalia Stawska, psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie systemowym

Rodzina to grupa osób, które są ze sobą szczególnie blisko związane. Członkowie rodziny codziennie oddziałują na siebie nawzajem, wspierając się w różnych momentach życia, opiekując się sobą i spędzając razem wiele czasu. Jednak nawet najbardziej zgrane rodziny mogą przeżywać kryzysy i trudności w wyrażaniu wzajemnych emocji i oczekiwań. W 

Terapia rodzinna to skuteczna forma leczenia różnorodnych problemów dotykających całej rodziny, dziecka lub nastolatka. Terapia pomaga spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw i znaleźć skuteczne rozwiązania, które odpowiadają wszystkim zaangażowanym osobom. Dzięki temu rodzina może lepiej komunikować się i funkcjonować.

Najlepiej, jeśli w terapii uczestniczą wszystkie osoby mieszkające wspólnie – rodzice, dzieci, a czasem również dziadkowie lub inni członkowie rodziny. Obecność wszystkich członków rodziny na sesjach pozwala na pełniejsze zrozumienie dynamiki rodziny i efektywniejsze rozwiązywanie problemów.

Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz na dwa tygodnie i trwają około 1,5 godziny. W trakcie tych spotkań terapeuta pomaga rodzinie zidentyfikować problemy, zrozumieć wzajemne oczekiwania i emocje oraz wypracować sposoby radzenia sobie z trudnościami. Terapia rodzinna może być również efektywnym uzupełnieniem terapii indywidualnej jednego z jej członków.

Korzyści z Terapii Rodzinnej

  • Poprawa komunikacji: Rodziny uczą się lepiej wyrażać swoje myśli i uczucia, co zmniejsza napięcia i konflikty.
  • Zrozumienie perspektyw: Każdy członek rodziny ma szansę przedstawić swoje spojrzenie na sytuację, co sprzyja wzajemnemu zrozumieniu.
  • Wsparcie emocjonalne: Wspólne sesje terapeutyczne budują poczucie wsparcia i bliskości między członkami rodziny.
  • Rozwiązywanie konfliktów: Terapeuta pomaga rodzinie znaleźć skuteczne metody rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z problemami.

Terapia rodzinna to cenne wsparcie dla rodzin przeżywających trudności. Pomaga poprawić komunikację, zrozumieć wzajemne oczekiwania i emocje oraz wypracować skuteczne rozwiązania problemów. Uczestnictwo wszystkich członków rodziny w sesjach terapeutycznych umożliwia pełniejsze zrozumienie dynamiki rodzinnej i skuteczniejsze radzenie sobie z wyzwaniami.

Call Now Button