Tekst: Anastazja Grebień, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Coraz częściej diagnozuje się zaburzenie neurorozwojowe znane jako ADHD u kobiet, a objawy u kobiet nie zawsze są takie same jak u mężczyzn. Dziewczynka z ADHD może niekoniecznie biegać po drzewach lub chodzić po torach, jak często pokazywano w stereotypach dotyczących ADHD u chłopców. W przypadku kobiet, objawy mogą manifestować się inaczej lub być przypisywane innym przyczynom, takim jak nieśmiałość, upartość, rządzi w grupie rówieśniczej, poszukiwanie adrenaliny lub być lękowa i t.d.

Wielu dorosłych z ADHD nie zostało zdiagnozowanych w dzieciństwie, szczególnie jeśli były to dziewczynki, które mogły dobrze maskować swoje trudności i dostosowywać się do oczekiwań społecznych. Dlatego często diagnoza ADHD u dorosłych kobiet jest opóźniona lub pominięta.

Kobieta z ADHD może przez długi czas nie zdawać sobie sprawy z tego, że ma to zaburzenie, ponieważ jej objawy mogą być mylone z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak zaburzenia lękowe czy depresja, dwubiegunowa lub borderline. Często zdarza się, że psychiatrzy próbują leczyć objawy, takie jak zaburzenia lękowe czy depresja, nie docierając do prawdziwej przyczyny problemu.

Typowe objawy ADHD u dorosłych kobiet mogą obejmować:

  • Trudności z koncentracją i uwagą.
  • Impulsywność, prowadząca do nieprzemyślanych decyzji.
  • Nadpobudliwość, objawiająca się wewnętrznym niepokojem i potrzebą ciągłego ruchu.
  • Problemy z organizacją czasu i codziennego życia.
  • Problemy emocjonalne, takie jak zmiany nastroju i depresja.
  • Trudności w relacjach interpersonalnych.
  • Problemy z samokontrolą, prowadzące do nadmiernego spożycia substancji lub impulsywnych zakupów.
  • Trudności z samomotywacją i wykonywaniem zadań wymagających wysiłku intelektualnego.

Należy pamiętać, że objawy ADHD mogą występować w różnych kombinacjach i z różnym nasileniem u różnych osób. Diagnoza ADHD u dorosłych opiera się na kompleksowej ocenie klinicznej, która uwzględnia historię życia pacjenta, obserwacje zachowania i wywiady z bliskimi. Także, zaobserwowałam taki objaw jako ból głowy , ucisk w oczach , zazwyczaj w wieku szkolnym po powrocie ze szkoły , co wymagało nie tylko podania leku , również unikania światła i hałasu/ dźwięku , które bardzo drażnią. Czyli często rozpoznawano – migrenę. A to ból głowy spowodowany przebódzcowaniem.

Zdiagnozowanie ADHD u dorosłych kobiet może być wyzwaniem ze względu na różnorodność objawów i ich skutków. W związku z tym istotne jest przeprowadzenie dokładnej oceny diagnostycznej, aby zapewnić właściwe leczenie i wsparcie dla osób dotkniętych tym zaburzeniem.

#ADHD #adhdkobiet #psycholog #psychiatra #Ursus #włochy #bemowo #zoliborz #nadpobudliwosc

Call Now Button