Psychologowie/Psychoterapeuci

Agnieszka Sadowska

Psycholog, diagnosta,  terapeuta, trener umiejętności społecznych oraz interwent kryzysowy

Jolanta Pluta 

Psycholożka, Mediatorka, Interwencja Kryzysowa/Psychologist, Mediator, Crisis Intervention

Emilia Szymkiewicz – Woch

Psycholog, Psychotraumatolog – w trakcie szkolenia, terapeuta EMDR st I i II, pracuje w nurcie CBT. 
Certyfikowany diagnosta: ADOS, ASRS, Conners 3, CDI2

Natalia Stawska

Psycholog,  psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie integracyjnym i systemowym

Karolina Kubala

Psycholog, seksuolog, Psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia CBT

Urszula Abramowicz

Pedagog, socjolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie integratywnym.

Maja Zajdel

psycholog, w trakcie  całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjno-systemowym

Joanna Hardej

psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4letniego szkolenia w nurcie CBT, członek Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej

Natalia Brola

psycholog dzieci i młodzieży, terapeuta

Inga Helman

psycholog dziecięcy , terapeuta

Wioletta Zarzycka

Psycholog,  terapeuta, Trener TUS

Martyna Wiśniewska 

terapeuta uzależnień

Grzegorz Mocarski

psychoterapeuta w trakcie szkolenia szkoły Gestalt w Warszawie

Iryna Tsilynko

Psycholog, terapeuta, doktor nauk psychologicznych, Психолог 

Hanna Makarova

mediator, couch, psychoterapeuta analityczny

Sofia Churumova

studentka V roku psychologii, wspiera w badaniach psychologicznych, pomaga przy doborze psychoterapii

Call Now Button