Autor: Iryna Tsilynko, psycholog

Model ten został opracowany przez profesora Mouli Lahada, izraelskiego psychologa i specjalistę od psychotraumatologii (psychotraumatologia – obszar badań nad konsekwencjami stresu traumatycznego). Model ten opiera się na założeniu, ze jednostka jest zdolna pokonać stres i zachować zdrowie psychiczne dzięki sześciu głównym filarom (umiejętnościom), które każdy z nas posiada.

1. Wiara – filozofia życia, wierzenia i wartości moralne. Ten sposób przezwyciężenia kryzysu opiera się na wierze (w Boga, w ludzi, w cud lub w siebie, w swoją misję). To system przekonań i wartości.

2. Afekt (uczucia, emocje). Strategia afektywna przejawia się poprzez emocje: płacz, śmiech, rozmowę z kimś o swoich przeżyciach. Umiejętność ta polega na odkryciu i nazwaniu swoich uczuć i emocji.

3. Umiejętności społeczne: chęć komunikowania się – przebywania wśród ludzi, poczucie bycia częścią systemu, organizacji, przynależność do kręgu rodziny, przyjaciół. Można zwrócić się o wsparcie do rodziny, przyjaciół lub psychologów. Można zacząć pomagać innym osobom skrzywdzonym lub podjąć się wolontariatu.

4. Wyobraźnia, kreatywność, intuicja. Ten sposób przezwyciężania kryzysu opiera się na wykorzystaniu własnych zdolności twórczych. Marzenia, improwizacja, projektowanie przyszłości, rozwijanie intuicji – te zasoby twórcze pozwalają szukać ukojenia w świecie zabawy i fantazji.

5. Poznanie: wiedza, logika, nauka. Sposób na przezwyciężenie kryzysu poprzez umiejętność logicznego i krytycznego myślenia, oceny sytuacji, uczenia się, planowania, zbierania informacji, analizowania problemów i racjonalnego ich rozwiązywania.
    6. Fizyczność. Sposób na przezwyciężenie kryzysu poprzez koncentrację na aktywności fizycznej organizmu. Metoda ta wiąże się z możliwością odczuwania siebie poprzez zmysły. Obejmuje wszelką aktywność fizyczną: sport, spacery na łonie natury, wędrówki po górach, a także czerpanie przyjemności z jedzenia.

Jak rozpoznać, które z tych umiejętności posiadamy? W tym celu został opracowany specjalnie opracowany kwestionariusz BASICPH. Na jego podstawie można stwierdzić, z jakich zasobów dana osoba korzysta, a które można rozwijać. Jest skutecznym narzędziem w pracy indywidualnej z klientem oraz w pracy grupowej. Ponieważ poprzez poznanie, diagnozę i badanie każdego kanału możliwe jest poszerzenie repertuaru strategii działania w różnych sytuacjach życiowych, co z kolei wpłynie na zwiększenie poziomu odporności na stres i zdrowia psychicznego jednostki.

W swojej pracy zawodowej miałam niepowtarzalną okazję uczyć się od profesora Muli Lahada i jego zespołu, który szczegółowo zapoznał mnie z modelowym i integracyjnym podejściem do przezwyciężania stresu i traumy. Dlatego zapraszam na indywidualne konsultacje i pracę grupową w oparciu o ten użyteczny model.

Call Now Button